444 84 63  |        |              |  

Online Ödeme

Sayın Öğrencilerimiz ve Aday Öğrencilerimiz,

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmeyi ve uyulması gereken kurallar ile sorumlulukları açıklamayı amaçlamaktadır. İşbu Gizlilik Politikası kapsamında: "BRITISH TIME" ve "biz"; bu terimler, her birisi British Time Dil Okulları'nın belirtilmesi için kullanılmakta; "site", "web sitesi" ifadeleri www.britishtime.com.tr‘yi; "Kullanıcı" terimi ise, siteyi üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.

BRITISH TIME, Öğrencilerinin yahut Aday Öğrencilerinin aylık eğitim ücreti ödemesi yahut gelecekte alacakları eğitimlerin ödemesini almak amacıyla mevcut modülü kullanmaktadır.

Mevzuat gereğince; BRITISH TIME tarafından sunulan ödeme sistemi için, Kullanıcılar'ın adı, soyadı, email adresi, telefon bilgisi, kimlik veya pasaport bilgileri, kredi kartı ve kredi kartıyla ilgili bilgileri online ödeme esnasında gibi ("Kişisel Veriler") işlenmesi gerekli olabilmektedir.

Siteye giriş yapan, siteyi ziyaret eden, herhangi bir şekilde kullanan, siteye erişen ve/veya herhangi başkaca bir şekilde bağlanan tüm Kullanıcılar aşağıdaki şartları ve kuralları uyacaklarını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1. Kullanıcılara ait bilgiler: Kullanıcılar, www.britishtime.com.tr web sitesi üzerinden mal ve hizmet satın almak üzere isim, mobil ve sabit iletişim bilgileri, e-posta adresi, satın alınacak olan mal ve/veya hizmetin teslim alınacağı lokasyon ve satış işlemini gerçekleştirecek olan bayiye yapılacak olan ödemenin türü, araç bilgileri gibi konularda BRITISH TIME'e doğru ve eksiksiz bilgi vermekle yükümlüdür. Söz konusu kişisel bilgiler Kullanıcılar'ın bilgisi olmaksızın ya da aksi bir talimatı olmaksızın üçüncü şahıslarla paylaşılamaz, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılamaz ve de satılamaz.

Toplanan mali bilgiler satın aldığınız ürün ve hizmetleri size fatura etmek için kullanılmaktadır. www.britishtime.com.tr web sitesi ödeme sayfasında Kullanıcılar'dan istenilen kredi kartı bilgileri, Kullanıcılar'ın güvenliğini en üst ve özel seviyede tutmak amacıyla BRITISH TIME alt yapısında veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamakta ve saklanmamaktadır. Sitede bir satın alma işlemi gerçekleştirildiğinde Kullanıcılar'a ait mali bilgiler, işlemi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesi Kullanıcılar tarafından kayıtsız şartsız kabul edilmiştir. Paylaşılacak bilgiler; kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil olmak üzere gerekli tüm mali bilgileri içerir. Kullanıcılar'ın tüm kredi kartı ve kişisel bilgilerini, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 128 mbit şifrelenmiştir. Bu şekilde, internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir. Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için sitemizdeki iletişim bölümünden bize email gönderebilirsiniz.

Kullanıcı www.britishtime.com.tr web sitesi üzerinden satın alma işlemini gerçekleştirdikten sonra veya işlemi gerçekleştirememesi halinde dahi, BRITISH TIME tarafından veya BRITISH TIME adına üçüncü kişiler tarafından herhangi bir zamanda herhangi bir yolla (telefon, e-posta, SMS, posta, faks, telefaks, sosyal medya sayfaları, vb.) yukarıda sayılan mali bilgilerinin talep edilmeyecektir ve söz konusu bilgilerin Kullanıcı tarafından kesinlikle paylaşılmaması gerekmektedir.

2. Kullanıcı e-posta adresi: Kullanıcıların www.britishtime.com.tr web sitesine üye olmak için bilgisini verdikleri e-posta adresleri yalnızca BRITISH TIME tarafından ve Kullanıcılar ile gerektiği durumlarda iletişime geçmek, ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi vermek, Kullanıcıların gerçekleştirmiş olduğu işlemleri takip etmek amacıyla kullanılabilir. E-posta adresi bilgisinin www.britishtime.com.tr kullanıcısı olmak için paylaşılması mecburi olup Kullanıcılar'ın e-posta bilgileri mevzuata uygun bir şekilde kullanılacaktır.

3. Kişisel Verilerin güvenliği: Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz.

Genel bir şekilde, www.britishtime.com.tr web sitesi kişisel nitelikte verileri verme ihtiyacı olmaksızın Kullanıcılar tarafından ziyaret edilebilmektedir.

07.04.2016 Tarih ve 29677 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Şirketimiz BRITISH TIME DİL OKULLARI ("BRITISH TIME") tarafından "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, KVKK'nın izin verdiği kişisel verileriniz KVKK ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde ve KVKK'da belirtilen durumlar için işlenebilecektir.

BRITISH TIME, Kişisel Verileriniz'i, bunlarla sınırlı kalmamak üzere, şu amaçlarla işlemektedir: Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, mesafeli satış sözleşmesi, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili ile Kullanıcılar ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, öğrenci memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan öğrencilerimizi tanıyabilmek, hizmetlerimiz ile ilgili öğrenci şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

BRITISH TIME olarak:
Mevzuat'ta öngörülen bu yasal zorunluluğumuzu yerine getirmek amacıyla ilgili resmi makamlarının gerektirdiği diğer Kişisel Verileri işlemek amacıyla, Öğrencilerimiz'in Kişisel Verileri'nin tarafımızca elde edilmekte, kaydedilmekte, muhafaza edilmekte, otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmekte, sınıflandırılmakta ve Mevzuat'ın gerektirdiği ve/veya izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere, idari ve resmi makamlara açıklanmakta, aktarılmakta olduğunu, ve KVKK kapsamında Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; işlenilip işlenilmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; aktarıldığı üçüncü kişilerce yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve KVKK'na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu, KVKK kapsamında "Veri Sorumlusu" sıfatıyla bildiririz.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak şirket merkezimize iletebilir, ayrıntılı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bu siteyi kullanarak mevcut uygulamaları kabul etmektesiniz. Bu uygulamaların koşullarını kabul etmiyorsanız lütfen bu siteyi kullanmayınız ve kişisel nitelikli herhangi bir veri vermeyiniz.

İşbu uygulamalar, periyodik olarak güncellenmektedir. Yapılan her türlü değişiklik burada yayınlanacaktır. Değişiklikler, yayınlama tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Lütfen bu sayfayı düzenli aralıklarla ziyaret ediniz.

BRITISH TIME DİL OKULLARI
Merkez : Osmanağa Mah. General Asım Gündüz Cad No:18 KADIKÖY / İSTANBUL
Tel : 0216 418 84 54
Email: info@britishtime.com.tr
ŞUBELERİMİZ
X
BİZİ ARAYIN