444 84 63  |           |   ENGLISH

EĞİTİM SİSTEMİ

BRITISH TIME, Oxford Üniversitesinin dil öğrenim sistemini esas almıştır. Bu sisteme göre İngilizce Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate ve Advanced olmak üzere 5 temel seviyeden oluşmaktadır. Genel İngilizce eğitimlerinde her seviye 100 ders saatiyle tamamlanmaktadır. BRITISH TIME'da görsel ve işitsel olmak üzere çağın gereksinimine uygun teknik donanım ile çeşitli ek materyaller de kullanılmaktadır. Ders programları haricinde konuşma kulüpleri, gramer kulüpleri, sinema kulüpleri ile etüt çalışmaları öğrenciye ücretsiz olarak sunulmaktadır. Dört temel dil yeteneğinin (konuşma, dinleme, okuma, yazma) geliştirilmesi, İngilizce öğretim sistemimizin temelini oluşturmaktadır. Derslerimiz maksimum 16 kişilik sınıflarda yapılır.

 
BAŞARI GARANTİSİ
 
Öğretim süreci boyunca sıkça sınav uygulamaları yapılmakta, olası bir başarısızlık karşısında öğrenciye bu başarısızlığın sebeplerine uygun alternatif çözümlerle yol gösterilmektedir. Bu tür öğrencilerimiz öncelikle telafi programlarına alınırlar. Çabalara rağmen sorun halen devam ediyorsa kur sonu beklenmeden öğrenci, kur başından başlar ve böylece öğrencinin başarısız geçebilecek zamanı kurtarılmış olur. Başarı takibi neticesinde Öğrencimiz telafi programlarına katılmış, verilen ödevlerini zamanında yapmış olup kur sonunda halen başarı gösterememişse, her kur için toplam devamsızlığı %10 u geçmedikçe o kuru ücretsiz olarak tekrar eder. Ücretsiz kur tekrarı garantisi her kur için ayrı ayrı geçerlidir.

ÖĞRETMEN KADROSU

Yabancı dil eğitiminde doğru rehber doğru öğretici çok önemlidir. Kendini yetiştirmiş ve öğretmenliği meslek olarak seçmiş öğretmenlerin başarılı bir eğitime ne kadar etki ettiğini herkes çok iyi bilmektedir. Eğitim kadromuz uzman, deneyimli, pedagojik formasyona ve gerekli sertifikalara sahip Türk ve yabancı öğretmenlerden oluşmaktadır. İlk iki seviyede Türk öğretmenler, diğer seviyelerde ise Türk ve yabancı öğretmenler ile eğitim verilir.

KİTAPLAR VE DÖKÜMANLAR

Ders verimliliğini artırmanın yolu doğru kitap ve doküman seçiminden geçer. Bu nedenle Oxford University Press tarafından yayınlanan "New Headway" serisi ve bunun yanı sıra ders konularına paralel hazırlanmış ek gramer kitapları ve fotokopi şeklinde çalışma paketleri kullanılmaktadır.

X
WHATSAPP İLE SOR!